Geodetická kancelář Vladimír Řehoř

Položka MJ Jednotková cena
Práce v katastru nemovitosti
Geometrický plán na oddělení pozemku 100 m nové hranice 1.MJ 4800,- - 5800,- Kč
(od 2.MJ 3800,- Kč)
Geometrický plán na oddělení pozemku v ZE 1 MJ 1.MJ 7800,- Kč
(od 2.MJ 5500,- Kč)
Geometrický plán na zaměření stavby (RD, garáž atd.) 100 m nové hranice 1.MJ 4500,- - 5500,- Kč
(od 2.MJ 3500,- Kč)
Vytyčení hranice parcely v katastru nemovitostí 100 m vytyčované hranice 4800,- - 6000,- Kč
Vytyčení parcely ve zjednodušené evidenci + geometrický plán pro zápis do KN 100 m nové hranice 8400,- Kč
6000,- Kč - vytyčení
2400,- Kč - GP (50% sleva)
Souhlasné prohlášení na zpřesnění hranic pozemků   od 1000,-
Geometrický plán - vyznačení věcného břemene 100 m věcného břemene 4000,- Kč
Práce v investiční výstavbě
Prostorové vytyčení stavby polohové – polohové s výškou 1 bod 400,- - 600,- Kč
Výškopisný a polohopisný plán
(S-JTSK, Bpv)
MJ 1 ha 12500,- (intravilán - uliční čára), 6000,- extravilán do 150 bodů
- pro umístění RD na pozemek MJ 1000 m² cena 3500,- do 40 bodů (dále 60,- Kč/bod)
Vzhledem k platnosti nového Katastrálního zákona a z toho vyplývající vyhlášky 26/2007SB se mění i zpracování geometrických plánů, proto je nutné každou zakázku ocenit zvlášť.
Ceny popsané v ceníku jsou platné po posouzení zadání.
Pro práce v katastru nemovitostí je třeba od 1.9.2019 počítat s navýšením cen o 10-20% a to vzhledem ke složitosti zpracování těchto činností.
Animace se načítá...

Na Zlaté stoce 10a, 370 05 České Budějovice, +420 777 108 445
IČO: 72177578, vladarehor@tiscali.cz

Zde nás najdete

© 2010 Geodézie a geodetické práce Vladimír Řehoř

XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid